Σύνδεση/Εγγραφή

Αίτηση συμμετοχής

Σκοπός και στόχοι #2

Μικρο-Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων

Σκοπός και στόχοι

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας είναι μια καινοτόμος δράση για την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία φιλοδοξούμε να αποτελέσει έναν θεσμό στήριξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης του Πειραιά.

Στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραία:

  • Παρέχουμε υποστήριξη σε οποιαδήποτε επιχείρηση, δυνητικό επιχειρηματία ή επενδυτή απευθύνεται στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, με τη δωρεάν παροχή ενημερωτικού-πληροφοριακού υλικού και εργαλείων σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
  • Παρέχουμε δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον Δήμο Πειραιά. Οι υπηρεσίες παρέχονται βάσει των πραγματικών αναγκών της επιχείρησης, όπως θα διαγνωστούν μετά από σχετική διαδικασία. Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνεται κατόπιν υποβολής και εξέτασης αίτησης λήψης στήριξης.
  • Υποστηρίζουμε τον Δήμο στην εφαρμογή της Στρατηγικής Γαλάζιας Ανάπτυξης και στη χάραξη της στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα μέσω της εκπόνησης εμπεριστατωμένων μελετών και ερευνών που αποτυπώνουν τις εξελίξεις και τις τάσεις της οικονομίας και των επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά.

 

Όλες οι δραστηριότητες του Κέντρου θα υποστηρίζονται από μια βάση επικαιροποιημένων πρωτογενών και δευτερογενών επιχειρηματικών δεδομένων, η οποία θα παρέχει υλικό για την παρακολούθηση των εξελίξεων της επιχειρηματικότητας στην περιοχή του δήμου Πειραιά.

Η δράση «Κέντρο Στήριξης Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά» αποτελεί μια πρωτοβουλία του δήμου Πειραιά που εντάσσεται στην ευρύτερη Στρατηγική για την Γαλάζια Ανάπτυξη για την υποστήριξη των επιχειρήσεων του Πειραιά με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας τους, την ανάπτυξή τους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του ΕΠ Αττική 2014-2020.