Σύνδεση/Εγγραφή

Αίτηση συμμετοχής

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Μικρο-Θερμοκοιτίδας

Μικρο-Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Μικρο-Θερμοκοιτίδας

Δ Κύκλος

 

 

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το τέτερτο Κύκλο του Επιχειρηματικού Προγράμματος προ-θερμοκοίτισης

από τον Δήμο Αιγάλεω

 

Στον Δ’ Κύκλο του Επιχειρηματικού Προγράμματος προ-θερμοκοίτισης ο οποίος πρόκειται να ξεκινήσει το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου 2023 και θα έχει διάρκεια 18 εβδομάδες, σας καλεί η μικρο-θερμοκοιτίδα του Δήμου Αιγάλεω.

Στόχος του προγράμματος, το οποίο προσφέρεται δωρεάν, είναι να παράσχει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, εκπαίδευση και συμβουλευτική καθοδήγηση στους ωφελούμενους που επιθυμούν να ξεκινήσουν καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν σπουδαστές, νέοι απόφοιτοι, με ενδιαφέρον στη δημιουργία επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων καθώς και στελέχη νέο-ιδρυόμενων / νεοφυών ή προς ίδρυση επιχειρήσεων, με καινοτόμες δραστηριότητες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης για την οποία η  προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής για το Δ’ Κύκλο του Προγράμματος λήγει στις 14 Μαΐου 2023.

Η σχετική Πρόσκληση για την Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα βρίσκεται εδώ.