Σύνδεση/Εγγραφή

Αίτηση συμμετοχής

Πρόσκληση Κ.Υ.Π.Ε.Ε.

ΚΥΠΕΕ

Πρόσκληση Κ.Υ.Π.Ε.Ε.

Δωρέαν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους

επιχειρηματικούς συμβούλους από το Δήμο Αιγάλεω

Το ΚΥΠΕΕ (Κέντρο Υπηρεσιών Πληροφόρησης Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων) του Δήμου Αιγάλεω καλεί επιχειρήσεις και λοιπούς ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας,  Χαϊδαρίου και Πετρουπόλεως ή που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε αυτές να υποβάλλουν αίτηση για τη δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους επιχειρηματικούς συμβούλους αλλά και τη δωρεάν πρόσβαση σε χρήσιμα εργαλεία επιχειρηματικότητας που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στόχος του ΚΥΠΕΕ είναι να παρέχει δωρεάν πληροφοριακό υλικό σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, καθώς και συμβουλευτική καθοδήγηση βάσει των αναγκών τους σε επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και δυνητικούς επενδυτές.

Μέσα από τις υπηρεσίες αυτές το ΚΥΠΕΕ προσβλέπει:

  • στη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων,
  • την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους αλλά και
  • την αξιοποίηση διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης.

Οι υπηρεσίες του ΚΥΠΕΕ προσφέρονται στις επιχειρήσεις ΔΩΡΕΑΝ

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Η σχετική Πρόσκληση για βρίσκεται εδώ.