Πρόσκληση για συμμετοχή σε Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Μικρο-Θερμοκοιτίδας

Β Κύκλος Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το δεύτερο Κύκλο του Επιχειρηματικού Προγράμματος προ-θερμοκοίτισης από τον Δήμο Αιγάλεω Στο Β’ Κύκλο του Επιχειρηματικού Προγράμματος προ-θερμοκοίτισης ο οποίος πρόκειται να ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2022 και θα έχει διάρκεια 18 εβδομάδες, σας καλεί η μικρο-θερμοκοιτίδα του Δήμου Αιγάλεω. Στόχος του προγράμματος, το οποίο προσφέρεται δωρεάν, […]