Πρόσκληση για συμμετοχή σε Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Μικρο-Θερμοκοιτίδας

Γ Κύκλος Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το δεύτερο Κύκλο του Επιχειρηματικού Προγράμματος προ-θερμοκοίτισης από τον Δήμο Αιγάλεω Στον Γ’ Κύκλο του Επιχειρηματικού Προγράμματος προ-θερμοκοίτισης ο οποίος πρόκειται να ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2023 και θα έχει διάρκεια 18 εβδομάδες, σας καλεί η μικρο-θερμοκοιτίδα του Δήμου Αιγάλεω. Στόχος του προγράμματος, το οποίο προσφέρεται δωρεάν, […]