Πρόσκληση για συμμετοχή σε Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Μικρο-Θερμοκοιτίδας

Δ Κύκλος       Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το τέτερτο Κύκλο του Επιχειρηματικού Προγράμματος προ-θερμοκοίτισης από τον Δήμο Αιγάλεω   Στον Δ’ Κύκλο του Επιχειρηματικού Προγράμματος προ-θερμοκοίτισης ο οποίος πρόκειται να ξεκινήσει το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου 2023 και θα έχει διάρκεια 18 εβδομάδες, σας καλεί η μικρο-θερμοκοιτίδα του Δήμου Αιγάλεω. Στόχος του προγράμματος, […]