Σύνδεση/Εγγραφή

Αίτηση συμμετοχής

Δήμος Αιγάλεω

Μικρο-Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων

Δήμος Αιγάλεω

Ο Δήμος Αιγάλεω βρίσκεται στην Περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα μαζί με τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου.

Το Αιγάλεω συγκαταλέγεται στους παλαιότερους Δήμους της Χώρας και υπήρξε από πάντα πόλος έλξης οικιστών. Συνορεύει προς τα ανατολικά με το Δήμο Αθηναίων, βόρεια με τους δήμους Περιστερίου και Χαϊδαρίου, δυτικά με τους δήμους Νίκαιας – Αγίου Ιωάννου Ρέντη και Αγ. Βαρβάρας και νότια με το δήμο Μοσχάτου – Ταύρου.

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια το Αιγάλεω ήταν πρωτεύουσα της Δυτικής Αττικής με συνέπεια στην πόλη να εδρεύουν αρκετές δημόσιες υπηρεσίες. Ο πληθυσμός του, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, είναι 69.940 κάτοικοι. Ο πληθυσμός αυτός αποτελεί το 14,3% του πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών και το 1,8% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής.

Στη περιοχή του Ελαιώνα είναι εγκαταστημένες βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Ο Δήμος Αιγάλεω είναι μια ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή, με πυκνότητα πολύ υψηλότερη του μέσου όρου της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του Δήμου είναι ότι αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο, μιας και το τέμνουν οδικοί άξονες διεθνούς και εθνικής εμβέλειας, ενώ φιλοξενεί και 3 σταθμούς Μετρό.

Στο Δήμο Αιγάλεω υπάρχει μεγάλο εύρος φορέων που δραστηριοποιούνται σε διακριτά επίπεδα και σε διαφορετικές κατευθύνσεις, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από διαφορετική θεσμική υπόσταση, ευθύνες και αρμοδιότητες. Στο πρώτο επίπεδο, είναι ο Δήμος Αιγάλεω. Ο Δήμος πέραν των καθιερωμένων και παραδοσιακών αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, δραστηριοποιείται έντονα σε ζητήματα πολιτισμού, αθλητισμού, κοινωνικής πολιτικής, εκπόνησης αναπτυξιακών μελετών κ.λπ.. Σε δεύτερο επίπεδο, λειτουργεί η Περιφερειακή διάσταση και συνέργεια, καθώς λειτουργούν φορείς σχεδιασμού και εφαρμογής αναπτυξιακών πολιτικών, τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα η Περιφέρεια Αττικής, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), ΣΥΒΕΠΑΠ κλπ.. Σε τρίτο επίπεδο πρέπει να αναφερθούν οι εποπτευόμενοι από το Δήμο, φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή, όπως τα ΚΑΠΗ, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί κ.α. Ως τελευταίο επίπεδο πρέπει να αναφερθούν οι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προστασίας Περιβάλλοντος της Περιοχής. Διακρίνονται σε φορείς του Δημοσίου και λοιπών Νομικών Προσώπων (πχ. Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Οργανώσεις της Εκκλησίας) και σε τοπικούς συλλόγους, φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Στην περιοχή του Δήμου Αιγάλεω καταγράφεται σημαντικός αριθμός μικρών τοπικών επιχειρήσεων. Με ποσοστό περίπου 80% καταγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και ακολουθούν οι Ο.Ε. με 10% περίπου και οι Α.Ε. με 6,2%, ενώ τέλος με πολύ μικρότερα ποσοστά εμφανίζονται και οι Ε.Π.Ε. και οι Ε.Ε (κάτω από 2,5%). Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους όπως μεταποίηση, υπηρεσίες, εμπόριο κλπ.. Οι παραγωγικές δραστηριότητες στην περιοχή χαρακτηρίζονται από σαφή ύφεση και μείωση της απασχόλησης λόγω της βαθιάς κρίσης της Ελληνικής Οικονομίας. Γενικά, όμως, παρατηρείται κυριαρχία του εμπορικού κλάδου, τόσο από πλευράς επιχειρήσεων όσο και απασχόλησης, με δεύτερο τον κλάδο των υπηρεσιών και τρίτον αυτόν της μεταποίησης, φαινόμενο που οφείλεται στην «τριτογενοποίηση» της Ελληνικής Παραγωγής.

Περισσότερα για το Δήμο, μπορείτε να βρείτε εδώ.